Οι συσκευές θερμαινόμενου καπνού (Iqos κλπ) έδειξαν μεγαλύτερη κυτταροτοξικότητα από τις συσκευές ατμίσματος

03.10.2018

Έρευνα. Οι συσκευές θερμαινόμενου καπνού (Iqos κλπ) έδειξαν μεγαλύτερη κυτταροτοξικότητα από τις συσκευές ατμίσματος (Ηλεκτρονικά Τσιγάρα) αλλά σαφώς χαμηλότερες από τον καπνό του τσιγάρου.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30185530

Powered By OpenCart
VaPe Store © 2019.